All for Joomla
All for Joomla
All for Webmasters
All for Webmasters

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

elithalikoltukyikama-hakkimizda2005 y?l?nda aç?lm?? olan firmam?z y?llar?n vermi? oldu?u bilgi birikimi ve tecrübe ile her geçen gün mü?teri potansiyelini art?rarak hizmetlerine devam etmektedir.

Firmam?z teknolojiye vermi? oldu?u önemle sürekli sektörde en son teknolojik geli?meyi takip edip gerekli olan makineleri kullanmaktad?r. Firmam?z personelin e?itimine önem vermektedir. Bu kapsamda gerekli e?itim ve tecrübe sahibi olmayan personeline kesinlikle hal? teslim etmemektedir.

Ayr?ca kullanm?? oldu?umuz bitkisel ?ampuanlar sayesinde sa?l???n?za önem vermektedir.Sizde hal?lar?n?z? yeni aç?lm?? hal? y?kamalar?n sizin hal?n?z üzerinde tecrübe kazanmalar?na izin vermeyin 10 y?ll?k tecrübe ile çal???n içiniz rahat etsin...

Biz Elit Hal? Koltuk Y?kama olarak her hal? çe?idine hal?n?n özelli?ine göre ayr? ?ampuan kullanmaktay?z.

Ayr?ca sadece ayr? deterjan de?il kullan?lan ekipmanlarda ayr? olmak zorundad?r. Örne?in bir antika hal?y? sert makine f?rças? ile temizlenmeye kalk?l?rsa telafisi mümkün olmayan hatalara neden olabilir. Veya bir makine hal?s?n? yumu?ak bir f?rça ile temizlemeye kalk?ld???nda sadece yüzesel bir temizlik olacakt?r. Hal?n?n aralar?na f?rça i?lemedi?inden hijyen sa?lanmam?? olacakt?r. K?sacas? Elit Hal? Koltuk Y?kama' n?n 10 y?llk tecrübesi ve bilgi birikimine hal?lar?n?z? gönül rahatl??? ile teslim edebilirsiniz.

Bize Ula??n : 0224 340 00 60 - 0505 470 00 60 - 0505 473 00 60

 Ryan McDonagh Jersey